Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Anunturi:

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - colector.pdf

Anunt privind lansarea procedurii de ofertare pentru lucrări de execuţie la cheie pentru investiţia Construire staţie de comprimare gaze.pdf

Anunt informare privind demarare procedura selectare si desemnare Agent conformitate.pdf

Anunt public privind decizia etapei de incadrare.pdf

Anunt public privind depunere solicitare emitere acord de mediu.pdf

ANUNȚ

privind lansarea procedurii de cerere de oferte pentru Servicii de supraveghere prin diriginţi de şantier a lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul de investiţii Construire staţie de comprimare gaze din cadrul proiectului „Depozit de înmagazinare Depomureş în România – Staţie de comprimare, Faza 1”


DEPOMURES S.A., operator licențiat pentru desfășurarea activităților de înmagazinare subterană a gazelor naturale în DÎSGN Târgu Mureș, anunţă lansarea procedurii de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de prestări servicii având ca obiect „Servicii de supraveghere prin diriginţi de şantier a lucrărilor de construcţii şi instalaţii pentru obiectivul de investiţii Construire staţie de comprimare gaze din cadrul proiectului: DEPOZIT DE ÎNMAGAZINARE DEPOMURES ÎN ROMÂNIA – STAŢIE DE COMPRIMARE, FAZA 1”.

Proiectul „Depozit de înmagazinare Depomureş în România – Staţie de comprimare, Faza 1” este cofinanţat de Uniunea Europeană prin Programul CEF Energy. Acest proiect vizează implementarea activităţilor necesare finalizării Fazei 1 a Proiectului de Interes Comun (PIC) 6.20.4 inclus pe lista a 5-a PIC, având ca obiectiv principal edificarea propriilor instalaţii de comprimare care să deservească depozitul Târgu Mureş atât la injecţia gazelor în depozit cât şi la extracţia acestora în vederea livrării în SNT, concomitent cu creşterea capacităţii active a depozitului până la 400 Mil.m3 şi a capacităţilor de injecţie/extracţie până la 3,5 Mil.m3/zi.

DDaca sunteţi interesaţi să participaţi la această procedură de cerere de oferte, vă rugăm să vă exprimaţi intenţia prin returnarea documentului Confirmare Intenţie de Participare, semnat de reprezentanţii dvs. legali, cel târziu până la data de 21 mai 2024

Operatorii economici care au transmis confirmarea intenţiei de participare pot să ridice documentaţia de atribuire începând cu data de 16 mai 2024, pe baza Acordului de Confidenţialitate, respectiv a documentului Confirmare ridicare documentaţie de atribuire semnate de reprezentanţii lor legali, în 2 exemplare.


Calendar procedură de ofertare

  • 21 mai 2024: data limită pentru transmiterea Confirmării intenţiei de participare şi pentru ridicarea documentaţiei de atribuire
  • 29 mai 2024 (16.30, ora României): data şi ora limită pentru depunerea ofertelor

Pentru detalii suplimentare privind procedura de atribuire, se vor utiliza următoarele date de contact:

Str. Tamàs Ernö nr.1, Târgu-Mureş, jud. Mureş

Telefon: 0265 / 217 055, 0265 / 217 812

Fax: 0265 / 260 145

E-mail: office@depomures.ro

Contact: Simona BRAD, Director Comercial

Telefon mobil: 0740 106 371

Email: simona.brad@depomures.ro

Formulare tipizate necesare la depunerea ofertei:

1.Confirmare_intentie_participare.pdf

2.Acord_de_Confidentialitate.pdf

3.Confirmare_ridicare_documentatie_atribuire.pdf