Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Anunturi:

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - colector.pdf

Anunt public privind decizia etapei de incadrare.pdf

Anunt public privind depunere solicitare emitere acord de mediu.pdf

ANUNȚ INFORMARE

Subscrisa DEPOMURES S.A., societate de naţionalitate română, cu sediul social în municipiul Târgu Mureş, str. Tamás Ernö nr.1, judeţul Mureş, înmatriculată la ONRC de pe lângă Tribunalul Mureş sub nr. J26/585/2002, CUI RO14774109, iniţiatorul proiectului de interes comun în domeniul gazelor naturale „Construire colector nou transport gaze între staţia de comprimare Mureş şi panoul de măsură Grup 12 Târgu Mureş şi lucrări de modernizare”, în conformitate cu art. 9 alin. 4 din Legea 185 / 2016 privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, aduce la cunoştinţa publică următoarele:

  • Planul cuprinzând amplasamentul lucrării, zonele de protecţie / siguranţă şi culoarul de lucru, însoţit de Procesul-verbal de recepţie de către OCPI; lucrarea este amplasată pe terenul proprietatea Primăriei Municipiului Târgu Mureş, conform TP 10317 / 2002 emis de Comisia Judeţeană Pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Asupra Terenurilor – judeţul Mureş.
  • Extras din sinteza raportului de evaluare întocmit de evaluator autorizat privind modul de calcul a indemnizaţiilor cuvenite în schimbul limitării folosinței imobilelor; informaţii suplimentare privind modul de calcul a indemnizaţiilor pot fi solicitate la sediul DEPOMURES S.A., str. Tamás Ernö nr. 1, de luni până vineri, între orele 8:30-16:30.

ANUNȚ INFORMARE

privind demararea procedurii de selectare și desemnare

a Agentului de conformitate

Subscrisa, Depomureș S.A., societata privată, operator licențiat pentru desfășurarea activităților de înmagazinare subterană a gazelor naturale în DÎSGN Târgu-Mureș, în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 97 din 8 septembrie 2021, actualizat prin Ordinul ANRE nr. 90 din 4 octombrie 2023, informează părțile interesate cu privire la demararea procedurii de selectare și desemnare a Agentului de conformitate în cadrul Societății.

Pentru informații detaliate privind atribuțiile, criteriile implicate în desfășurarea activității Agentului de conformitate etc., vă rugăm accesați:

Cererea de ofertă privind prestarea serviciului îndeplinire atribuții Agent de conformitate în cadrul Depomureș S.A.

Formulare tipizate necesare la depunerea ofertei:

3. Declaratie pe propria raspundere.docx

2. Formulare-2-3-4-5.doc

1. Formular-1.doc

Termenul de depunere a ofertelor: 13 noiembrie 2023, ora 10:00.