Home       Contact
      
   
   
   
   
    
 
Cauta pe site
 
Autentificare membrii

Securitate Industriala

Amplasamentul depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureş operat de compania noastră este clasificat ca fiind amplasament Seveso III, ceea ce înseamnă faptul că au fost identificate, estimate şi evaluate riscurile pentru accidente majore în care sunt implicate substanţe periculoase.

Conform legislaţiei europene şi naţionale din domeniul securităţii industriale, compania noastră, împreună cu autorităţile locale competente implicate, a clarificat cadrul comun necesar în vederea prevenirii accidentelor majore la instalaţiile aferente depozitului de înmagazinare, respectiv în vederea eliminării sau a limitării consecinţelor unor asemenea accidente asupra sănătăţii populaţiei şi a mediului.

O atenţie specială este acordată următoarelor zone aflate în imediata vecinătate a depozitului: cartierul Belvedere, strada Jean Monnet, strada Viile Dealu Mic, strada Unomai şi strada Valea Rece.

Deschide aici pentru a afla mai multe informaţii pe care trebuie să le ştii în situaţia unui accident major, care sunt modalităţile de avertizare a publicului, conduita potrivită în cazul producerii unui accident, etc. ”